» کانون های بازنشستگی » تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 عکس کانون ها


 نام کانون : کانون تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

تعداد اعضاء :72  نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمد خوش آهنگ

آدرس : سمنان بلوار ولیعصر (عج) خیابان دکتر علی شریعتی پلاک 6

 تلفن : 02333361909